Naše firma byla zaregistrována do Seznamu odborných dodavatelů Ministerstva životního prostředí. Tato registrace opravňuje naši společnost k montážim (oken, dveří...) u zákazníků, kteří si budou žádat o poskytnutí dotací z programu Zelená úsporám.

Co je Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Kdo může žádat

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí, a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

Jak žádat

Finanční prostředky z programu Zelená úsporám lze žádat jak po ukončení realizace tak před zahájením realizace podporovaného opatření. Pokud žádáte až po realizaci opatření, je zde podmínka, že projekt musí být zahájen před 1.4.2009 a dokončeno po tomto datu. Pokud se teprve chystáte žádat o dotace z programu Zelená úsporám, je zapotřebí zajistit si odbornou projektovou dokumentaci a vybrat si dodavatele materiálu. Nejjednodušší je zvolit si některého z odborných dodavatelů, který je uveden v seznamu registrovaných odborníků. Přesný postup na získání dotace je uveden na stránkách.

Více informací naleznete na stránkách www.zelenausporam.cz.
Copyright © 2016 SHADOWLINE s.r.o.